KIKIRIKI SALATA

kikiriki, piletina, susam, pavlaka, limun. začini…